Het kan handig zijn een annuleringsverzekering af te sluiten om bij onvoorziene gebeurtenissen waardoor deelname aan (een deel van) het programma niet mogelijk blijkt (een deel van) het reisgeld terug te ontvangen.

Kijk op bijvoorbeeld Europeesche.nl voor een passende polis.